Thống kế truy cập
  • 0
  • 44
  • 66
  • 227.184
  • 0Kính gửi Quý khách hàng:… Chi tiết SƠ ĐỒ HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ
6 Máy hấp thụ DESICCANT

MÁY HẤP THỤ KHÍ NÉN

>제품소개> 콤프레샤부대설비

Thôngsốkỹthuật

MÁY HẤP THỤ

TECHNICAL SPECIFICATION

Desiccant Air Dryer Heatless Type

Desiccant Air Dryer External Heater/Blower Purge

Model HAD- Air-flow meter(m³/min) Connection size L × W × H (mm) Weight(kg)
04 0.4 G/2" 520×300×700 50
05 0.6 G/2" 650×400×1030 80
1 1.2 G1" 780×500×1600 110
2 2.3 G1" 960×500×1600 150
3 3.6 G1" 960×500×2080 160
5 5.2 G1/2" 1000×500×1920 220
6 6.5 G1/2" 1070×500×1860 350
8 8.5 G2" 1230×600×1820 430
10 11 G2" 1230×600×2040 460
13 13.5 G2" 1230×800×2240 520
15 17 DN65 1600×600×2400 720
20 22 DN65 1700×700×2250 890
25 27 DN80 1700×700×2250 950
30 32 DN80 1900×750×2640 1320
40 42 DN100 2100×900×2660 1550
50 55 DN100 2200×950×2710 1880
60 65 DN100 2300×1000×2810 2250
80 85 DN125 2500×1100×2910 2810
100 110 DN150 3000×1600×3225 4150
130 140 DN150 3000×1700×3225 4980
150 160 DN200 3500×1800×3340 6250
180 190 DN200 3500×1800×3340 6460
200 210 DN200 3700×2000×3670 7280
230 240 DN200 3700×2000×3770 8520
250 260 DN200 3900×2200×3770 9360
280 290 DN250 4300×2400×4105 11000
300 310 DN250 4500×2400×4105 13000

 

Model HAD- Air-flow meter(m³/min) Connection size L × W × H (mm) Weight(kg) Heating power(kw)
3 3.6 G1" 960×500×2140 180 3
5 5.2 G1/2" 1000×500×1980 250 4
6 6.5 G1/2" 1070×600×1960 380 4
8 8.5 G2" 1230×600×1960 460 4
10 11 G2" 230×600×2100 500 6
13 13.5 G2" 1230×600×2480 560 6
15 17 DN65 1600×600×2480 760 6
20 22 DN65 1700×700×2330 930 9
25 27 DN80 1700×700×2630 1990 9
30 32 DN80 1900×720×2740 1380 12
40 42 DN100 2100×900×2760 1620 18
50 55 DN100 2200×950×2710 1950 21
60 65 DN100 2200×1000×2810 2320 25
80 85 DN125 2500×1100×2910 2820 30
100 110 DN150 3000×1600×3225 4230 40
130 140 DN150 3000×1700×3225 5056 50
150 160 DN200 3500×1800×3340 6350 65
180 190 DN200 3500×1800×3470 6560 65
200 210 DN200 3700×2000×3720 7400 80
230 240 DN200 3700×2000×3770 8640 80
250 260 DN200 3900×2200×3770 9510 90
280 290 DN250 4300×2400×4100 11150 90
300 310 DN250 4500×2400×4100 13150 110

 

HOTLINE 24/24
Mr. Trần Anh: 0914.876 555